Dokumendiregister

Kooli saabuvad ametlikud dokumendid registreeritakse Koolide Infosüsteemi (KIS) dokumendiregistris

Riikliku järelvalve ettekirjutused
Loe dokumenti siit.

Eelarve
Eelarvega seonduv teave on leitav Tallinna koduleheküljelt

Töötasujuhend
Loe dokumenti siit

Küsitlused

Riigihanked
Kättesaadavad riigihangete registrist

Kohtulahendid
kohtulahendid puuduvad

Haldusjärelevalve teostamine

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 84 alusel  teostab haldusjärelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel kooli asukohajärgne maavanem.
Loe dokumenti siit

Ristiku Põhikooli personali värbamise ja valiku ning töötajate liitmise põhimõtted

Persionali värbamise ja valiku ning uute töötajate liitumise põhimõte
Vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord

Töökorralduse reeglid

Loe dokumenti siit

 

 

ekool

facebook

 

riksweb logo

tervis2

THA

 

 haridus

 

EHIS

 

hitsa

innove

archimedes 

 

koolielu

 

moodle

 

miksike

 

JankuJussi NutiLabori logo

kiusamisest vabaks LOGO

lastekaitse liit

 

tallinn

 

Marka ja aita 

 google apps cloud

 

google site 1