Ristiku Põhikooli eelkooli rühm kõigile piirkonna lastele alustab tööd 01. oktoobril 2018 Ristiku Põhikoolis aadressil Ristiku 69, Tallinn. Eelkooli registreerimine on avatud. /LINK/

Eelkooli eesmärgid:

  • tutvustada lapsele koolikeskkonda
  • anda vajalikud teadmised ja oskused esimesse klassi astumiseks

 Eelkooli õppesisu:

  • eesti keel - häälikud ja tähed, sõna ja lause, lugemine ja kirjutamine, jutustamine ja jutu koostamine, tekstist arusaamine
  • loodusõpetus - looduslooliste teadmiste täiendamine, loodushoidliku suhtumise kujundamine, kultuurihuvi toetamine, positiivsete käitumisharjumuste kujundamine
  • kunst ja käeline tegevus - vaatlusoskuse ja ilumeele kujundamine, loova eneseväljenduse ning silma ja käe koostöö arendamine
  • matemaatika - arvude loendamine ja võrdlemine, 10-piires arvutamine, geomeetrilised kujundid, hulgad, esemete tunnused
  • muusika – laulmine, muusika kuulamine, muusikaline liikumine, pillimäng

 

Eelkooli tunnid toimuvad kaks korda nädalas. 

Kuutasu: 53 EUR (hind sisaldab kõiki töövahendeid lapse õpitegevuseks)

 

Kontaktid:

Nimi Ametikoht Telefon e-post
Ruuda Lind Ristiku põhikooli arendusjuht metoodilise töö alal                   605 6039 r.lind[ät]ristiku.tln.edu.ee
Mari Vaupere            Ristiku põhikooli sekretär 605 6033        ristiku[ät]ristiku.tln.edu.ee          

 

 

ekool

facebook

 

riksweb logo

tervis2

THA

 

 haridus

 

EHIS

 

hitsa

innove

archimedes 

 

koolielu

 

moodle

 

miksike

 

JankuJussi NutiLabori logo

kiusamisest vabaks LOGO

lastekaitse liit

 

tallinn

 

Marka ja aita 

 google apps cloud

 

google site 1 

Mondo SM a2018 RGB veebi