Koolimaja avab kell 8:00 valvur.

Õpilased on koolis 10–15 minutit enne tundide algust.

Õppetunni pikkus on 45 minutit, vahetund 10 või 15 minutit, töönädal 5-päevane.

Õppetöö algab kell 8:45 ja toimub järgmiselt:

1. tund  08:45–09:30

2. tund  09:40–10:25      I söök: algklassid (I–IVb)                                                                            

3. tund  10:40–11:25      II söök: keskaste (Va–VIIB)                                        

4. tund  11:40–12:25      III söök: vanem kooliaste (VIIIa–IXb)                                        

5. tund  12:40–13:25                                  

6. tund  13:35–14:20                                     

7. tund  14:30–15:15

8. tund  15:25–16:10

Õpiraskustega laste klassidele (1.-9.) toimuvad pikapäevatunnid tunniplaani alusel õppepäeva lõpus ühe tunni ulatuses. Väikeklassides ja ühele õpilasele keskendunud õppes pikapäevatunde ei toimu.

Töö ringides toimub vastavalt ringitöö plaanile.

Klassiväliste tegevuste korral toimub töö eriplaani alusel.

Koolimaja suletakse valvuri poolt kell 18:00.

 

 

 

ekool

facebook

 

riksweb logo

tervis2

THA

 

 haridus

 

EHIS

 

hitsa

innove

archimedes 

 

koolielu

 

moodle

 

miksike

 

JankuJussi NutiLabori logo

kiusamisest vabaks LOGO

lastekaitse liit

 

tallinn

 

Marka ja aita 

 google apps cloud

 

google site 1 

Mondo SM a2018 RGB veebi