LISA
direktori 01.09.2017. a
käskkirja nr 2-8/106 juurde

Ristiku Põhikooli pikapäevatunni päevakava 2017/2018. õppeaasta

Õpiraskustega laste klassidele (1.9.) toimuvad pikapäevatunnid tunniplaani alusel õppepäeva lõpus ühe õppetunni ulatuses. Väikeklassides ja ühele õpilasele keskendunud õppes pikapäevatunde tööd ei toimu.

1.5. klassini toimub pikapäevatund järgneva ajakava alusel:

  • 30 minutit õppetööd, koduste ülesannete täitmist;
  • 15 minutit organiseeritud vaba aeg õpetaja/kasvataja juhendamisel.
  • Vajadusel toimuvad pikapäevatunni ajal klassi ühistegevuste läbiviimine või kooli üritustel osalemine.

Pikapäevatunnid toimuvad 1.5. klassini 4 korda nädalas ja 6.9. klassini 1 kord nädalas vahemikus esmaspäevast neljapäevani.

1.9. klassini toimub 1 kord nädalas pikapäevatunnis klassijuhatajatöö läbiviimine.

Pikapäevatundide toimumise ajad klassiti on üleval kooli koduleheküljel /link/

 

 

ekool

facebook

 

riksweb logo

tervis2

THA

 

 haridus

 

EHIS

 

hitsa

innove

archimedes 

 

koolielu

 

moodle

 

miksike

 

JankuJussi NutiLabori logo

kiusamisest vabaks LOGO

lastekaitse liit

 

tallinn

 

Marka ja aita 

 google apps cloud

 

google site 1 

Mondo SM a2018 RGB veebi