karu

2015/2016. õppeaastast on Ristiku Põhikool ühinenud projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool.“ Ristiku Põhikoolis osalevad projektis 1. klass, õpetaja Tiina Kaare ja 1. väikeklass, õpetaja Katrin Suve ning 2.a klass, õpetaja Liis Veske, ja 3.b klass, õpetaja Keili Rüütli.

Projektis osalevad ka sõprusklassid. 1. klassi ja 1. väikeklassi sõprusklass on 5.a klass, õpetaja Irja Rebane; 2.a klassi sõprusklass on 9.a klass, õpetaja Ave Loigu; 3.b klassi sõprusklass on 6.a klass, õpetaja Mairi Valtin.

„Karutunde“ viiakse läbi 1. klassis ja 1. väikeklassis, 2.a klassis ja 3.b klassis klassijuhatajatundides ja lõimituna järgmistes ainetundides: tööõpetus ja kunstiõpetus, matemaatika, loodusõpetus, kehaline kasvatus ja muusikaõpetus.

„Karusõprade tunde“ viiakse läbi sõprusklassides ja karuklassides paralleelselt ning samal teemal. Selleks kasutatakse programmi „Paremad sõbrad“   

Projekti töörühma kuuluvad järgmised õpetajad: Liis Veske, Tiina Kaare, Keili Rüütli, Katrin Suve, Ago Niglas, Liisa Rebane, Eve Kasemets, Tiiu Kõiv, Kristel Kaiv, Anne Podjukov, Piret Kull-Miller, Ülle Männik, Ruuda Lind (juhtkonna poolne esindaja) 

Projekti juhiks valiti 2.a klassi õpetaja Liis Veske  

16.09.2015 toimus kogu kooli kollektiivi osavõtul töökoosolek, kus tutvustati kõigile kooli õpetajatele ja spetsialistidele projekti. Tutvustuse viis läbi õppealajuhataja Ruuda Lind.

07.10.2015 toimus koolis lastevanemate üldkoosolek, kus tutvustati projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ lastevanematele.

Samal päeval, 07.10.2015, toimus kooli hoolekogu koosolek, kus tutvustati projekti hoolekogu liikmetele.
26.10.2015 toimus projekti töökoosolek, kus osalsid projekti töörühma õpetajad järgmiselt:  Liis Veske, Tiina Kaare, Katrin Suve, Ago Niglas, Liisa Rebane, Eve Kasemets, Tiiu Kõiv, Kristel Kaiv, Anne Podjukov, Piret Kull – Miller, Ruuda Lind (juhtkonna poolne esindaja)

Otsustati:

  • Iga klassijuhataja valib ühe teemakaardi kuus.  See teemakaart on klassis aktiivne, ta jätkab oma teekonda ja leiab käsitlemist igal nädalal  üks kord erinevas ainetunnis -  lõimituna järgmistes ainetundides: tööõpetus ja kunstiõpetus, matemaatika, loodusõpetus, kehaline kasvatus ja muusikaõpetus.
  • Vanemates klassides toimuvad programmi „Paremad sõbrad“ tegevused.
  • Kehalise kasvatuse õuetundidesse lülitada õuetegevuste raamatust 1-2 mängu 
  • Igast „karutunnist“ ja „karuüritusest tehakse väike kokkuvõte ja iga klassijuhataja peab koos lastega „karupäevikut“ Seal jäädvustatakse nii sõnas kui pildis koos tehtu, mis leiab kajastamist ka kooli kodulehel.

Sõber karu peab meid kõiki õpetama, kuidas olla parem sõber! 

Ruuda Lind
Ristiku Põhikooli õppealajuhataja

-------------------------------------------------------

Projekti raames toimunud üritused 2016/2017. õppeaastal


Projekti raames toimunud üritused 2015/2016. õppeaastal

 

 

 

ekool

facebook

 

riksweb logo

tervis2

THA

 

 haridus

 

EHIS

 

hitsa

innove

archimedes 

 

koolielu

 

moodle

 

miksike

 

JankuJussi NutiLabori logo

kiusamisest vabaks LOGO

lastekaitse liit

 

tallinn

 

Marka ja aita 

 google apps cloud

 

google site 1