Ristiku Põhikooli raamatukogus toimuvad õppeaasta jooksul mitmed traditsiooniks muutunud raamatukoguüritused: raamatukogutunnid, raamatu ja roosi päeva, ettelugemispäeva tähistamine jt.  Raamatukoguüritused toetavad raamatukogu kasutamise, lugemisharjumuste kujundamise ning  infootsioskuste arendamise eesmärki ning arvestavad  õppetöös saavutatavaid õpipädevusi ja kooli huvitegevuse plaani.
I klassi raamatukogutunnis selgitatakse õpilastele esimese kooliaasta alguses raamatukogu tööd ja kasutamise korda ning tutvutakse I klassile sobiva kirjandusega.  Raamatu ja roosi päeva traditsiooniks on olnud klassikollektiivide, õpilaste, õpetajate või ka  perede poolt kingituse tegemine kooli raamatukogule oma valitud raamatu näol. Tänu sellele on  kooliraamatukogu juurde saanud  toreda valiku laste ning õpetajate poolt valitud ja soositud uusi raamatuid.
Raamatukogu muinasjutuloom on  sõbralik dinosaurus. Raamatukogu tunnis käinud laste arvates sobis  Dino tema nimeks kõige paremini.  Raamatukogu  Dino osaleb alati kõigis raamatukogus toimuvates tegemistes ja üritustes, jälgib reeglite täitmist ning huvitub nii lastest kui raamatutest.  Dino Toimetiste  sarjas saab lugeda aeg-ajalt sellest, mis kooli raamatukogus toimunud on.

 

 

ekool

facebook

 

riksweb logo

tervis2

THA

 

 haridus

 

EHIS

 

hitsa

innove

archimedes 

 

koolielu

 

moodle

 

miksike

 

JankuJussi NutiLabori logo

kiusamisest vabaks LOGO

lastekaitse liit

 

tallinn

 

Marka ja aita 

 google apps cloud

 

google site 1