Teadmiste võistlus 201427. novembril toimus Tallinna 21. Koolis ülelinnaline Teadmiste võistlus 2014.

Võistluse valdkonnad olid:  

Reaalained

 • keemia  (oksüdeerumine, redutseerumine)
 • matemaatika  (sümmeetria)
 • informaatika  (automaadid)               
 • füüsika  (elastsusjõud)
 • majandus  (ettevõtte majandusarvestus) 

Humanitaaria ja looduskeskkond

 • kultuur  (loodusteemaline kirjandus, kunst, film ja televisioon)
 • filosoofia  (mõtteid loodusest)
 • hääled looduses  (loomad)
 • kelle oma? (sabad ja kõrvad)
 • keskkonnateadlikkus  (säästev tarbimine ja eluviis)                               

Aastad 2005 – 2014 Eestis ja maailmas

 • tunne Tallinna ja tallinlasi
 • lähiajalugu, majandus, poliitika
 • Euroopa Liit
 • arva ära!
 • Teadmiste võistlus läbi aastate

Võistlusele olid oodatud põhikoolide ja gümnaasiumide  4 – liikmelised võistkonnad, kuhu kuulus direktor või õppealajuhataja, 1 aineõpetaja ja 2 õpilast. Kõikidele võistkondadele oli üks raskusaste, põhikoolile erandeid ei tehtud ning meie õpilastel tuli kõrvuti seista gümnaasiumiõpilaste teadmistega.

Meie võistkond tuli 44 osalenud kooli hulgas tublile 38. kohale edastades mitmeid gümnaasiumeid.

Meie kooli võistkonda kuulusid direktor Katrin Luhaäär, õpetaja Ege Raudsepp ja 9.a klassi õpilased Andres ja Taavi.

 

 

ekool

facebook

 

riksweb logo

tervis2

THA

 

 haridus

 

EHIS

 

hitsa

innove

archimedes 

 

koolielu

 

moodle

 

miksike

 

JankuJussi NutiLabori logo

kiusamisest vabaks LOGO

lastekaitse liit

 

tallinn

 

Marka ja aita 

 google apps cloud

 

google site 1