Sotsiaalpedagoogi põhiülesanne on kohanemis-, käitumis- ja õpiraskustega õpilaste ning nende vanemate sotsiaalse toimetuleku toetamine, sh. info kogumine ja vahetamine probleemsete õpilaste kohta, koolikohustust ja kodukorda eiravate õpilaste ja nende vanemate nõustamine ja toetamine, sobivate mõjutusvahendite leidmine ja rakendamine ning vajadusel õpilase suunamine erialaspetsialisti konsultatsioonile.

 

Sotsiaalpedagoogid
Piret Kull-Miller
Gerda Heinma
ruum 108

 

 

ekool

facebook

 

riksweb logo

tervis2

THA

 

 haridus

 

EHIS

 

hitsa

innove

archimedes 

 

koolielu

 

moodle

 

miksike

 

JankuJussi NutiLabori logo

kiusamisest vabaks LOGO

lastekaitse liit

 

tallinn

 

Marka ja aita 

 google apps cloud

 

google site 1