Käesoleval aastal toimusid meie koolis juba 8. aastat taaskasutuspäevad, mil õpilased, nende vanemad ning õpetajad said osaleda ringlustsüklis.

Lisaks praktilisele küljele käis meie vanemale astmele rääkimas taaskasutamise olulisusest Tallinna Tehnikülikooli vee ja keskkonnakaitse professor dr. Kristjan Piirimäe.

Professor tõi näiteid igapäevases elus vajalikust mõtlemisest, kuidas on otstarbekas käituda olemasolevate ressurssidega, kuidas neid säilitada pikemaks ajaks (nt. Eesti olulisemat elektritoomise maavara põlevkivi jätkub meil veel vaid 30-40 aastaks). Oluline on omandada loogilisi seoseid, et luua uusi tehnoloogilisi vahendeid edaspidiseks. Ressursside hulka tuleb lugeda ka juba käibel olevaid materjale, mida saab uuesti kasutada.
Näiteks, plaste saab ümber töötada mitut moodi: 

  • vana plasti sulatatakse üles ja sellest saab teha uusi plastesemeid;
  • tekstiilitööstuses kiudude tootmisel;
  • seda võib uustoormest saadud plasti või teiste polümeeridega segada või kasutada niisuguste asjade jaoks, mille suhtes erilisi nõudeid ei esitata, nt materjalimahukate müratõkkeseinte valmistamiseks;
  • vanaplastiga saab lamineerida paberit või muud materjali.

Taolisi näiteid taaskasutamiseks saab tuua väga mitmetelt elualadelt.

Geograafiaõpetaja Ave Loigu

Vaata pilte siit.

 

 

ekool

facebook

 

riksweb logo

tervis2

THA

 

 haridus

 

EHIS

 

hitsa

innove

archimedes 

 

koolielu

 

moodle

 

miksike

 

JankuJussi NutiLabori logo

kiusamisest vabaks LOGO

lastekaitse liit

 

tallinn

 

Marka ja aita 

 google apps cloud

 

google site 1