Ristiku põhikooli juures töötavad lapsevanemate omafinantseerimisel Ristiku põhikooli õpiabikeskuse õpiabirühmad.

Keskus töötab alates 2003. aastast ning osutab õpiabiteenust kõigile Tallinna linna üldhariduskoolides õppivatele põhikooliõpilastele.

2016/2017. õa pakume õpilastele individuaalseid õpiabitunde. Individuaaltunni hind on muudetud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 01.02.2017 nr HA -4/4 "Ristiku Põhikooli tasuliste kursuste hindade kehtestamine." Individuaaltunni tasu on korrapõhine varasema kuupõhise asemel. Ühe individuaaltunni (üks kord) tasu on 16.15 EUR. Kuu lõpus arvestatakse tasu õpilase kohal käidud tundide põhjal ja raamatupidaja esitab lapsevanemale arve.

Õpetajate ja spetsialistide vahel toimib võrgustikutöö: vajadusel ja lapsevanema nõusolekul suunatakse õpilane nõustamisele õpiabikeskuse sees või ka väljapoole õpiabikeskust pädevate spetsialistide juurde.

Tavapäraselt alustab Ristiku põhikooli õpiabikeskus tööd igal õppeaastal 1. oktoobrist ja lõpetab õppeaasta lõpul.

Esmalt tuleb lapsevanemal pöörduda lapse registreerimiseks kas õppeaasta algul septembri kahel viimasel nädalal või jooksvalt kogu õppeaasta vältel Ristiku põhikooli sekretäri või õppealajuhataja poole telefonidel 605 6033 või 605 6039. Lapsevanemaga sõlmitakse vastav leping lapse õpiabirühmas osalemiseks.

Kui õpilane on registreeritud õpiabirühma, tuleb õpilasel esimesel korral tulla kohale koos vanemaga.

Õpiabirühma töös osalev õpilane tutvub kodukorraga ja peab sellest kinni. Kodukorras on ette nähtud vahetusjalatsite olemasolu majas viibimisel (lubatud ka kilesussid välisjalanõude peal).

Õppeperioodi lõpul annab aineõpetaja soovitused järgnevaks tööks õpilase koolis. Soovitame vanematel kindlasti edastada soovitused õpilase koolis aineõpetajale või klassijuhatajale.

Lapsevanematel palume õppeperioodi lõpul täita tagasiside küsitluslehed.

Varasemate aastate tagasiside küsitlustest lapsevanematele on selgunud, et laste õpitulemused paranesid oma koolis tuntavalt, põhjuseks lapse tasemest lähtuv ja õpisoovi toetav abi õpetajatelt, kes oskavad töötada õpiraskustega õpilastega.

Registreerumine õpiabirühmadesse telefonidel 605 6033 (sekretär) või 605 6039 või e-mail: r.lind[ät]ristiku.tln.edu.ee


Ruuda Lind
Kooli arendusjuht metoodilise töö alal
r.lind[ät]ristiku.tln.edu.ee

 

 

ekool

facebook

 

riksweb logo

tervis2

THA

 

 haridus

 

EHIS

 

hitsa

innove

archimedes 

 

koolielu

 

moodle

 

miksike

 

JankuJussi NutiLabori logo

kiusamisest vabaks LOGO

lastekaitse liit

 

tallinn

 

Marka ja aita 

 google apps cloud

 

google site 1 

Mondo SM a2018 RGB veebi