1. Lapsevanemal, kes on saanud soovituse Rajaleidja nõustamiskomisjonist oma lapse kohta asuda õppima õpiraskustega õpilaste klassi või väikeklassi  (1. - 9. klassini), palume helistada Ristiku põhikooli sekretäri Mari Vaupere numbril 605 6033, et registreerida end tutvumisvestlusele.

2. Tutvumisvestlusele palume tulla õpilasel ja tema vanema(te)l, kaasa palume võtta nõustamiskomisjonist tagastatud dokumendid.

3. Tutvumisvestluse käigus, õpilaskohtade olemasolul, kirjutab lapsevanem kooli astumiseks avalduse.

 

 

ekool

facebook

 

riksweb logo

tervis2

THA

 

 haridus

 

EHIS

 

hitsa

innove

archimedes 

 

koolielu

 

moodle

 

miksike

 

JankuJussi NutiLabori logo

kiusamisest vabaks LOGO

lastekaitse liit

 

tallinn

 

Marka ja aita 

 google apps cloud

 

google site 1 

Mondo SM a2018 RGB veebi